Věnuji se zejména veterinární medicíně malých zvířat, drobných savců a ptáků

Poskytuji preventivní, diagnostickou i terapeutickou péči. Nabízím hlubší znalosti v oborech své specializace a to stomatologie, dermatologie a endokrinologie. 

Zkušenosti z provozu kliniky s nonstop provozem se snažím uplatnit v poskytování pohotovostní služby.